Jeg var i Misjonskirken, mandag 25. september.

Malene Foss og Helen Rosvold Andersen stod ansvarlig for møtet og de vil ha vitenskapelig undervisning om kjønn i skole og barnehage. Jeg spør: Er religion vitenskapelig?

Møtet startet med at disse to damene ønsket oss velkommen og la frem tre-fire eksempler som de hadde opplevd personlig og de virket meget følelsesmessig berørt.

Det var det. Så var det å gi ordet til mannen som skulle styre showet resten av kvelden.

Truls Olufsen-Mehus har mange tilhengere på internett (Facebook, Instagram, Youtube, Tiktok). Truls har utdannelse innen markedsføring, kommunikasjon og ledelse. Han har blant annet jobbet som grunder, salgssjef og markedssjef. Han er en dyktig taler, har en god overtalelsesevne og er kjekk å se på.

Men det ville ha vært lurt å tale sant, det gir troverdighet. Derfor skriver jeg her, for det var ting han sa på møtet som jeg ønsker å gi et tilsvar på.

1. Truls forteller at det er en eksplosiv økning av unge som opplever kjønnsinkongruens.

Svar: Årsrapport for nasjonal behandlingstjeneste for transseksualisme når det gjelder antall nyhenviste barn: I 2016 var det 148, i 2017 var det 153, i 2018 var det 235, i 2019 var det 226, i 2020 var det 176 og i 2021 var det 211. Hvor er det eksploderer?

2. Truls forteller at det er en dobling av jenter enn gutter. Svar: Det stemmer for 2021, da var det 36 % registrert gutt ved fødsel og 64 % registrert jente ved fødsel. Da kan en heller stille spørsmål til hvorfor transjentene kommer senere ut enn guttene.

Hvis vi ser videre på rapporten for 2021 for nyhenviste voksne, så er kjønnsfordelingen slik: 49,78 % tildelt kjønnet gutt ved fødsel og 50,22 % tildelt kjønnet jente ved fødsel. Ingen forskjell på kjønnsfordelingen.

3. Truls forteller at du kan være seks år for å endre juridisk kjønn og forteller hvor enkelt det er å gjøre dette ved å gå inn på folkeregisteret. Han sier kun dette.

Svar: Jeg ber lesere google: «Endring av juridisk kjønn», der ligger ALLE opplysninger.

4. Truls forteller videre at det er så mange som angrer, sexologer som står i kø for å skjære av deg brystene og han hadde hørt fra en transaktivist at det var jo bare å fylle på med silikon igjen.

Svar: 0,3% angrer og også at angrere heller ikke har startet med kjønnsbekreftende behandling.

Når vi går på et informasjonsmøte så ønsker vi informasjon om hvorfor, hvordan og hva. Truls velger bevisst å holde tilbake viktig informasjon. Hva oppnår han med det? Jo, han får et sjokkert publikum som higer etter pusten!

«Eksplosiv økning, bare seks år for å skifte juridisk kjønn, sexologer som står i kø for å skjære av deg brystene»!!! Så går vi hjem og tenker hvor grusom verden er blitt og at barna våre blir både forvirret med undervisningen de har i skole og barnehage.

Det er så virkelighetsfjernt som det går an å bli!

Som mor til et barn som har kjønnsinkongruens så kjenner jeg meg ikke igjen i det Truls forteller fra scenen, det er så virkelighetsfjernt som det går an å bli! Disse få barna som virkelig har kjønnsinkongruens er ganske så kloke, nettopp fordi de må bære dette og vet å måtte leve med det livet ut.

Jeg er så takknemlig for at barn og unge skal lære om dette og forstå verdien av kjønnsmangfoldet. Kjønnsmangfoldet handler om at det er store variasjoner i måter å uttrykke det å være jente og gutt på, og at det finnes personer som definerer seg utenfor disse to kjønnsrollene. Når barn møter trygge voksne som har innsikt i og har respekt for at kjønn kan oppleves og uttrykkes på ulike måter, kan de bli trygge på sin egen kjønnsidentitet og samtidig utvikle forståelse og respekt for andres.

Synnøve Abrahamsen