– Kommunen har fått spørsmål fra verneområdestyret for SVR om det er aktuelt å endre verneform fra landskapsvernområde til nasjonalpark. Vi er usikre på om vi skal gå videre med saken og ønsker å drøfte den med dere grunneiere, skriver Edgar Vegge i kommunen.

Sekretariatet for SVR har pekt ut noen områder de mener er aktuelle for en nasjonalpark, inkludert Knabenområdet.

– Det er visse økonomiske og faglige fordeler for forvaltninga hvis verneformen endres. I tillegg har nasjonalpark høyere status, særlig blant utenlandske turister, noe som kan gi bedre muligheter til lokal verdiskaping, argumenteres det.

For å eventuelt kunne gå videre med saken må kommunen ha klarsignal fra grunneierne. Derfor inviterer de til møte for å drøfte saken. Møtet er satt til 17. oktober.