– Kvinesdal kommune har utmerket seg på kulturfeltet i veldig mange år, heter det fra juryen som har kåret Kvinesdal til å være Agders kulturkommune i 2019. Hvem som blir Norges kulturkommune offentliggjøres tidlig i sommer.

– Vi ble oppfordret til å søke i høst. Norsk kulturforum (NOKU) mente vi er en god kandidat. Jeg vet det var tre andre søkere, og er veldig glad for at Kvinesdal er blitt valgt som Norges representant fra begge Agder-fylkene, sier Schou.

Jeg vet det var tre andre søkere, og er veldig glad for at Kvinesdal er blitt valgt som Norges representant fra begge Agder-fylkene

– Imponerende

Leder Kristian Strøm-Fladstad i NOKU Agder har sendt juryens begrunnelse i brevs form til kommunen. Her er det mange lovord å finne om kommunens kulturelle satsing. Schou synes det er ekstra hyggelig at juryen legger vekt på forhold som også er viktige for kommunen, som den bevisste satsingen på kulturelle møteplasser.

– Kvinesdal utmerker seg med en imponerende utbygging og utvikling av viktige kulturelle møteplasser over cirka 35 år, og et planverk hvor kultur har en sentral plass i utviklingen av et godt lokalsamfunn for hele befolkningen, skriver juryen, som i tillegg til lederen består av Inga Lauvdal fra Vest-Agder fylkeskommune og Anne Mari Graver fra Aust-Agder fylkeskommune.

Kvinesdal utmerker seg med en imponerende utbygging og utvikling av viktige kulturelle møteplasser over cirka 35 år

Hårete mål

– I kommuneplanen vår for 2012-2022 satte vi oss et hårete mål om å oppnå 6.722 innbyggere i kommunen innen 2022. Dét klarer vi ikke, men vi har hatt en god økning hvert år siden planen ble vedtatt i 2012. Jeg tror kommunens målrettede satsing på kultur har påvirket veksten, sier Schou.

– Hvor mange innbyggere er dere nå?

– Cirka 6.050. Det går den rette veien!

Schou trekker blant annet frem Kvinabadet, ny kinosal, gode tilskudd til frivillige lag og foreninger og den pågående ferdigstillelsen av en ny ungdomsklubb i sentrum som eksempler på kommunens kultur-satsing. I tillegg er en ny idrettshall og flerbrukshall påbegynt planlagt.

Satsingen med 145 millioner for å realisere Kvinabadet er blitt en av de kulturelle suksessene i Kvinesdal. Foto: Stine Grønolen

Anerkjennelse

Prisen «Norges kulturkommune» er anerkjennelse til kommuner som jobber godt, langsiktig og målrettet med hele bredden av kulturlivets utfordringer og muligheter.

– Med en «sunnmørsk» holdning har kvindølene brettet opp ermene, og realisert en imponerende kulturell infrastruktur til glede for hele befolkningen. Kanskje er det de sterke båndene til Amerika som har skapt den offensive kulturelle kremmerånden? heter det fra juryen om Kvinesdal sin kulturelle innsats.

Og:

– Kvinesdal bruker kultur aktivt for å utvikle sitt lokalsamfunn - i spennet mellom Sarons Dal og Norway Rock.

Kvinesdal bruker kultur aktivt for å utvikle sitt lokalsamfunn - i spennet mellom Sarons Dal og Norway Rock

Kultursjefen lover at kåringen skal feires i kommunen.

– Vi kommer til å invitere til åpen dag og ulike aktiviteter på møtesteder som Kvinabadet, kulturhuset og den nye ungdomsklubben slik at flest mulig kan være med å feire.

Åpen dag i Kvinabadet blir en del av feiringen av kåringen. Foto: Stine Grønolen