I søknaden kommer det fram at kommunen har blitt oppfordret av NOKU Agder om å søke om å bli kulturkommune 2019. Det har kommunen nå valgt å gjøre.

– Kvinesdal Kommune ble i 2003 kåret til Vest-Agders kulturkommune og vi har utviklet oss voldsomt siden den gang, skriver kultursjef Jan Schou i søknaden.

– Kvinesdal kommune fikk vedtatt kommunedelplanen «Kultur- og frivillig arbeid» i 2010, som er et godt styringsverktøy som vi jobber etter og som har forankring i alle ledd internt i enheten. Kulturenheten i Kvinesdal har i dag 20 årsverk og 42 ansatte og et driftsbudsjett på 14,2 millioner. Kvinesdal kommune bruker 7 prosent av det totale driftsbudsjettet til kulturarbeid, står det videre i søknaden fra kultursjefen.

Kvinesdal kommune har en visjon som sier «et rikere liv gjennom opplevelse og deltakelse». Nå håper kommunen altså å bli kulturkommune i Agder neste år.

– Kulturenheten har et lavt sykefravær og et stabilt personale. Vi har fokus på likestilling og god kjønnsdeling mellom de ansatte. I tillegg har vi et ønske om å ha en lav terskel for innbyggerne og tilreisende, når de tar kontakt med oss og at de samtidig skal oppleve at de blir behandlet med faglig bistand, respekt og imøtekommenhet, skriver Schou.