De siste syv årene har Erik Bellesen bedt om at noe må gjøres med parkeringsproblematikken ved Kvinesdal pleie- og omsorgssenter.

Dilemmaet grunner i mangel på ledige parkeringsplasser for besøkende ved sykehjemmet, opplyser han. Ifølge Bellesen skyldes dette at ansatte opptar så mange plasser at det tidvis ikke er flere igjen. Løsningen kan være et skilt med konkrete parkeringstider for ansatte, foreslo han i 2010.

I brev fra oktober 2017 purrer Bellesen på svar og påpeker at problemet vedvarer. Han ber kommunen om å iverksette handlingskraftige tiltak med advarsel om bøteleggelse.

Offentlig

Saksbehandler Thomas Lervik i Kvinesdal kommune opplyser om at de ikke har mottatt andre klager om samme tema fra andre.

– Parkeringsplassen blir i utgangspunkt benyttet av besøkene, kunder og pasienter. Parkeringen på området blir derfor regulert etter ledige plasser på parkeringsplassen, noe som kan resultere at biler blir parkert på «feil» side i forhold til hvem de skal besøke. Det stemmer at det ikke er parkeringsregulativ i Kvinesdal kommune, noe som utgjør at det ikke blir foretatt tidsbegrensning parkering eller bøtelegging, informerer Lervik.

Hvis problemet er gjentagende, kan det hende at kommunen må vurdere innføring av parkeringsregulativ i dette området, skriver saksbehandleren.

– Men inntil da vil dette fungere som en offentlig parkeringsplass som tar utgangspunktet og tilrettelegger for besøkende, kunder og pasienter for Kvinesdal omsorgssenter, legekontoret og helsestasjonen, avrundes det.