– I forbindelse med prosjektering av ny bru holder vi på å undersøke ytre miljø, og trenger å vite om det er grunn til å tro at elvebunnen under brua er forurenset, forklarer Brandvoll.

Kartløsningen fra Miljødirektoratet viser ingen registreringer i området eller oppstrøms brua, informerer hun.

– Men det kan jo hende at dere sitter på mer data enn det som er tilgjengelig offentlig. Så hvis dere vet om det historisk sett har vært industri i området rundt brua eller oppstrøms langs Fedavassdraget, hadde jeg satt veldig pris på all informasjon dere har om dette, avrunder hun i brevet.

– I forbindelse med prosjektering av ny bru holder vi på å undersøke ytre miljø, opplyser Christiane M. Brandvoll i Statens vegvesen i sitt brev til kommunen. Foto: Malene Sørensen Lundberg