Samferdselsseksjonen i Vest-Agder la tirsdag morgen klokken 06.30 ut en situasjonsrapport for fylkesveiene etter oversvømmelsene på grunn av det massive regnværet de seneste dagene.

Disse lokale fylkesveiene er stengt ifølge oppdateringen:

Kvinesdal: Fv551 Liknes – Opofte (Kvinesdal)

Fv803 Feda – Klungland (Kvinesdal)

Lyngdal: Fv551: Dragedalen – Tjomsland (Lyngdal)

Fv554 Oftedal – Moi (Lyngdal)

Fv653 Dragedalen – Åpta (Lyngdal)

Hægebostad: Fv512: Øvre Øydna – Bjærum bru (Hægebostad)

Fv760 Bakken – Moi (Hægebostad)

Hele oversikten

Her er hele oppdateringen fra samferdselseksjonen:

«Det positive er nå at Fv 456 Vågsbygdporten er åpen i begge retninger. Avkjøringsrampa fra Vågsbygd i retning Hannevika er fremdeles stengt.

Fv204: Valand – Lindland (Mandal) er åpen, men redusert fremkommelighet.

Fv680: Hanesund – Sande: Redusert fremkommelighet

Ev039 Årbråtan: En strekning på ca 200 m er innsnevret til en kjørebane pga. fare for utrasing i elva. Lysregulering vil bli etablert.

Fv455 v/ Laudal: Her er vegen snevret inn til en kjørebane pga. faren for utrasing i elva. Manuell dirigering.

Rv 041 er stengt mellom Boen og Drangsholt (Aust-Agder gr.)

Følgende fylkesveger er stengt: Fv002: Ve – Lundshaug (Kristiansand)

Fv005 Krageboen – Aust-Agder gr. (Kristiansand)

Fv042 Håland – Sveindal (Audnedal)

Fv042 Håland – Skeie (Audnedal)

Fv057: Engeland – Røyknes (Vennesla)

Fv106 Stallemo – Homstean (Vennesla)

Fv109 Manflå (Marnardal)

Fv112: Birkenes bru – Birkelid ( Songdalen)

Fv114 Lunde – Lindelia (Søgne)

Fv151 Try – Brunvatne (Søgne)

Fv155 Lonelia – Holmenfoss (Søgne)

Fv167 Tofteland – Stausland (Søgne)

Fv168 Søgne gml. krk. – Berge (Søgne)

Fv201 Mandal nord – Holum (Mandal)

Fv202 Sånum – Hogganvik (Søgne) Fv302: Lunde – Øyslebø (Søgne)

Fv303 Augland – Nodeland (Songdalen)

Fv303 Greipstad krk. – Øyslebø (Marnardal) Stengt flere steder

Fv320 Spilling – Heddeland (Lindesnes)

Fv402 Øvre Foss – Akland (Lindesnes)

Fv404 Skofteland – Fuskeland ( Lindesnes)

Fv454: Stupstad – Skarpengland (Vennesla)

Fv455: Holum – Øyslebø (Mandal)

Fv456 Stokkelandskogen – Torvmoen (Søgne)

Fv460: Spangreid – Vigeland (Lindesnes)»