Beboeren som henvendte seg til Kvinesdal kommune med en henstilling om at Botnåsvegen i Hamrebakkene skiltes med parkering forbudt langs hele veien, har nå fått positivt svar fra kommunen.

– Vi har tidligere fått inn en lik henvendelse på denne veien, og vi har valgt å prioritere denne saken med hensyn til trafikksikkerhet langs skoleveg. Den ble satt opp på prioriteringslisten for kommunale veier i 2020. Da dette var oppe i drifts- og tjenesteutvalget 18. desember ble prioriteringslisten godkjent og vedtatt. Vi har dermed lagt inn et budsjett for 2020 til tiltak mot parkering langs veien i Botnåsveien, skriver Ingeniør/Saksbehandler VVAP Kåre Edvardsen i Kvinesdal kommune i svarbrevet til beboeren.

Ifølge svarbrevet er det planlagt forbudsskilt mot parkering langs veien i Botnåsveien.

– Før dette kan bli utført må det foreligge en skiltplan som må godkjennes og vedtas av Statens vegvesen, da det er de som har vedtaksmyndighet vedrørende forbudsskilt på kommunal vei, skriver Edvardsen videre.

Beboeren er naturlig nok glad for avgjørelsen.

– Tusen takk for raskt svar. Dette var gode nyheter. Håper alt går som planlagt. Takk for innsats for bedre trafikkultur, skriver beboeren i et svar til kommunen.