– Her vi bor i Botnåsvegen er det ikke uvanlig å finne biler parkert langs vegen. Denne veien består av flere uoversiktlige svinger og det er ikke fortau. Når biler står parkert i vegbanen må kjørende helt over i gal side i svingene for å komme fram og da har en så godt som ingen oversikt. Når det er lys dag er dette spesielt skummelt. Når det er mørkt ser man lysene og da er det nok mindre farlig – men farlig mer en nok. Alle her har private steder å parkere og så har vi også en kjempebra snuplass i enden av vegen, skriver beboeren i en e-post til kommunen.