– Det er helt fantastisk at interessen har vært så stor som den har vært. Da jeg hørte at traileren for filmen var blitt vist rundt 21.000 ganger, tenkte jeg kanskje at selve filmen ville komme opp i 30.000–40.000 visninger. Det har tatt litt mer av enn det, for å si det mildt, sier Risøen.

Søndag ettermiddag var filmen etter onsdagens premiere blitt sett over 96.000 ganger på Facebook, hadde over 1.500 likes, og 1.600 delinger.

Gode tilbakemeldinger

– Tilbakemeldingene vi har fått har vært at dette har vært knallbra, og at dette er noe som skulle ha vært gjort for lenge siden, forteller 24-åringen.

Risøen er en av ungdommene som i filmen tar et oppgjør med den røffe kjørekulturen i Kvinesdal, som har vært med på å føre til at flere ungdommer har omkommet i trafikken i bygda de siste årene. Risøen har selv vært involvert i en trafikkulykke som har gitt ham varige skader.

– Jeg tror absolutt denne filmen vil kunne være med på å bidra til å gjøre en endring, og at det er begynnelsen på noe større. Filmen er blitt såpass stor nå at jeg tror den kan bli landsdekkende, og at den vil bli brukt i skolesammenheng. Selv har jeg fått tilbakemeldinger om at filmen er blitt sett av yngre mennesker i hele landet, forteller Torje Båo Risøen.

Jeg tror absolutt denne filmen vil kunne være med på å bidra til å gjøre en endring.

Prosjektleder Anne Marie Sand Bakken synes det er gledelig at man har nådd ut til så mange, særlig blant ungdom fra 16 til 25 år, som har vært den viktigste målgruppen. Foto: Tom Arild Støle

Overveldet

Også prosjektleder og kommunepsykolog i Kvinesdal, Anne Marie Sand Bakken er overveldet over responsen «Kjør me ved»-filmen har fått.

– Filmen har fått vanvittig mange treff på Facebook, langt flere enn hva vi hadde håpet på. Det er utrolig gledelig at vi har klart å nå ut til så mange, sier hun.

Ekstra gledelig synes hun det er at publikum også deler filmen aktivt på sosiale medier. Søndag ettermiddag var det over 1.600 som hadde delt filmen på Facebook.

– Det er et kjempehøyt antall, som viser at dette er blitt en kollektiv kampanje som har mobilisert hele befolkningen. Vi har hatt som strategi å bruke Facebook for å spre vårt budskap om kjørekultur. Jeg vil si vi har lykkes ganske bra, forteller Anne Marie Sand Bakken.

Hun legger til at kampanjen så langt også har nådd målgruppen, unge gutter.

– Målet med «Kjør me ved»-prosjektet har vært å endre holdningene til ungdommene i alderen fra 16 til 25 år. Det er de står for om lag 50 prosent av visningene, viser våre målinger, og det er vi veldig fornøyd med, sier hun.

Filmen har fått vanvittig mange treff på Facebook, langt flere enn hva vi hadde håpet på.

Ungdommelig medvirkning

Sand Bakken er ikke i tvil om at den viktigste årsaken til det store engasjementet er at det er ungdommen selv som forteller og står fram i filmen og i prosjektet.

Mandag skal hun i møte med ungdommene som har bidratt i prosjektet, for å diskutere tallene, tilbakemeldingene og for å begynne å stake ut veien videre.

– Dette er bare startskuddet, sier Anne Marie Sand Bakken.