– Jeg kjenner selv hvordan den berører meg, både som lærer og medmenneske. Det var en herlig ærlig film. Ungdommen byr så mye på seg selv at det berører sterkt, sier Katrine Versland fra Kvinesdal, til daglig lærer ved Flekkefjord videregående skole.

Onsdag kveld fikk publikum, samt inviterte gjester fra fylkeskommune, Statens vegvesen og Nullvisjonen se Kvinesdal kommunes lokale trafikksikkerhetskampanje-film «Kjør me ved» for første gang. Da teppet gikk igjen etter endt visning var det helt stille i salen. Inntrykkene var tydelig sterke.

Se filmen under:

Kjørekultur

Kvinesdal kommune har opplevd å miste en rekke ungdommer i trafikken de siste årene. I fjor høst var det flere unge røster som fortalte om en røff og livsfarlig kjørekultur i bygda.

Det ønsket Kvinesdal-ordfører Per Sverre Kvinlaug (KrF) og kommunens politikere å gjøre noe med. Det ble satt ned en arbeidsgruppe, ledet av kommunepsykolog Anne Marie Sand Bakken.

– Vi falt vel ganske fort ned på at vi ønsket å lage en forebyggende film, der vi involverte ungdommen. Det er blitt en sterk film, der vi får møte lokale ungdommer som har fortalt sine historier, folk som har mistet sine kjære i trafikken og politi- og ambulansepersonell. Drivkraften i dette prosjektet har vært at vi ikke har noen å miste, forteller Kvinlaug.

En av dem som bidrar i filmen er 21 år gamle Daniel Risøen. Han har selv mistet flere bekjente i trafikkulykker.

– I utgangspunktet trodde jeg ikke denne filmen ville ha noe for seg. Men etter hvert som jeg ble med i den, virker det som om folk har våknet litt. Jeg tror folk har begynt å tenke seg litt ekstra om før de setter seg i en bil og kjører av gårde, sier han.

Han legger til:

– Når man får historiene fra oss lokale som har overlevd, gir det et helt annet inntrykk enn om en fremmed person står og forteller.

– Vi har ingen flere å miste, sier Kvinesdal-ordfører Per Sverre Kvinlaug, etter at flere ungdommer har mistet livet i trafikken i Kvinesdal de siste årene. Foto: Tom Arild Støle

Vil skape refleksjoner

Filmen er ikke på mer enn snaue åtte minutter, men budskapet som ble formidlet var sterkt for dem som fikk se onsdagens premiere i kinosalen på Kvinesdal kulturhus.

– Med denne filmen ønsker vi å skape refleksjoner på de handlinger og de valg som blir gjort i trafikken, når det gjelder ting som blant annet fart og alkohol og kjøreatferd. Det gjøres mye godt forebyggende arbeid innenfor trafikksikkerhet fra før, men vi tror at den lokale vrien nok vil ha en forsterkende effekt, siden man kjenner ansiktene og får budskapet veldig nært innpå seg, sier Kvinesdal-ordføreren.

Flere i Kvinesdal har opplevd å miste nære venner og familiemedlemmer i trafikken de siste årene. I 2015 og 2016 omkom fire personer i løpet av halvannet år. Alle var ungdom og unge voksne. De små forholdene i bygda gjør at mange er blitt berørt av de tragiske ulykkestallene de siste årene.

– Jeg kjenner selv at det griper tak bare når jeg snakker om det, forteller Per Sverre Kvinlaug.

Fylkesordfører Terje Damman (H) var blant dem som var møtt fram for å se filmen onsdag kveld.

– Denne filmen er utrolig viktig. Som det ble sagt i filmen: «Vi kan ikke forandre andre, men vi kan forandre oss selv». Det er den viktigste signaleffekten, når noen ser noen de kjenner fortelle akkurat dette, sier han.

Kommunepsykolog Anne Marie Sand Bakken har vært prosjektleder for «Kjør me ved»-filmen. Foto: Tom Arild Støle

Imponert

Kommunepsykolog Anne Marie Sand Bakken er imponert over og takknemlig for de ungdommene som har bidratt i arbeidet.

– Film er et medium som når ut til absolutt alle. Filmen er laget slik at det trigger en. Det er lettere å skape holdningsendringer når man blir berørt. Retningen i dette arbeidet har vært at ungdommen skal bli hørt. Det er ungdommene som er ekspertene, sier Sand Bakken.

Sosiale medier

Filmen vil nå bli tilgjengelig på nettet og på sosiale medier. En trailer for filmen, som ble lagt ut noen dager før onsdagens premiere, hadde over 20.000 visninger på Facebook.

Det er det lokale firmaet Philm Filmproduksjon som står bak produksjonen av «Kjør med ved»-filmen. Om lag 30 timer med råmateriale er blitt til snaue åtte minutter med film.

– Vi er opptatt av at det ikke stanser her. Premieren på filmen er en milepæl i vårt trafikksikkerhetsprosjekt, men nå skal vi sette oss ned og diskutere hvordan vi skal gripe det an videre. Det er viktig at man ikke stanser her, påpeker Kvinlaug.

I august ble Kvinesdal kommune kåret til «Årets Trafikksikkerhetskommune». Prisen ble delt ut av Samferdselsdepartementet, og var på én million kroner, penger som kommer godt med i det videre arbeidet med å fremheve lokal trafikksikkerhet.

NB. Fredag fra klokken 17.00 kan du se nett-tv-programmet Førhelg på Lister24, med flere innslag fra «Kjør me ved»-arrangementet i Kvinesdal onsdag.

Alle de involverte i filmprosjektet måtte opp på scenen i kinosalen i Kvinesdal onsdag kveld. Foto: Tom Arild Støle