– Vi håndterer denne situasjonen i henhold til politiets anbefalinger, sier Eilert Sundt-rektor, Espen Berglund. Fredag morgen sendte han ut SMS til skolens elever, foresatte og lærere om at det er mottatt trussel mot skolen.

Siw Eline Holmen

Trusler mot naboskole, men ikke i Kvinesdal

Torsdag kveld ble også Eilert Sundt vidergående skole i Farsund og Lyngdal utsatt for trussel om skoleskyting. Foreløpig har imidlertid ikke Flekkefjord videregående mottatt liknende.

Publisert: Publisert:
 • Svein Morten Havaas

Elever, foresatte og ansatte ved Eilert Sundt videregående skole fikk ved 7-tiden fredag morgen SMS fra rektor Espen Berglund om at det også har kommet trussel mot dem.

«Det har i går kommet flere trusler mot flere skoler i Norge. Vår skole er en av dem. Truslene er vurdert av politiet til å ikke være reelle. På politiets anbefalinger opprettholder skolene normal skoledag og gjennomfører planlagte arrangementer på vanlig måte. Ved endring av situasjonen vil det legges ut ny informasjon på agderfk.no, hele tiden basert på politiets anbefalinger», skriver rektoren i SMS-en.

– Vi håndterer denne situasjonen i henhold til politiets anbefalinger. Ordlydet i meldingen som er sendt ut og måten den er sendt ut på, er i tråd med hva som praktiseres for alle videregående skoler i Agder fylkeskommune, utdyper Espen Berglund.

Trusselen ble fremmet i kommentarfeltet på Eilert Sundt-russens Instagram-konto. Den omhandler skoleskyting. Kommentaren er nå slettet av de som administrerer kontoen.

– Så langt jeg kjenner til har vi ikke mottatt noen trusler, sier rektor Tor-Inge Rake ved Flekkefjord videregående skole.

Ådne Husby Sandnes
Les også

Flere skoler truet - men ikke lokalt

Ingen mot Flekkefjord

Så langt har ikke Flekkefjord videregående skole, som har avdeling både i Flekkefjord og Kvinesdal, mottatt trusler.

– Så langt jeg kjenner til har vi ikke mottatt noen trusler, nei, sier rektor Tor-Inge Rake til Lister24.

– Men vi har flere elever fra Farsund og Lyngdal ved skolene. Lærerne har fått beskjed om å ha et ekstra øye til disse i dag - på bakgrunn av trusselen mot Eilert Sundt, legger Rake til.

Så langt jeg kjenner til har vi ikke mottatt noen trusler.

Bekymrede elever

Rektor Berglund ved Eilert Sundt sier skolen forholder seg til politiets vurdering om at dette ikke dreier seg om reelle trusler. Politiet uttalte til Lindesnes torsdag at trusselmeldingene kommer fra hackede Instagram-kontoer. Politiet vet fortsatt ikke hvem som står bak.

– Det understrekes at hver enkelt trussel blir vurdert individuelt av politiet, og at skolene må melde eventuelle nye trusler umiddelbart til politiet, uttaler Arly Hauge, fylkesdirektør for utdanning i Agder fylkeskommune til fylkeskommunens egen nettside, om truslene som ble mottatt torsdag.

Da Lister24 snakket med rektor Berglund fredag morgen hadde han nettopp vært rundt i de ulike klassene ved skolens avdeling i Farsund.

– Det er foreløpig litt tidlig å si hvordan elevene tar dette. Noen blir selvsagt bekymret. Vi har sagt klart til alle at dersom noen føler på ting i forhold til det som har kommet opp og får problemer knyttet til det, må de ikke nøle med å ta kontakt med lærere, rådgiver, avdelingsleder eller skolens helsepersonell, sier Espen Berglund.

Noen blir selvsagt bekymret.

Normal skoledag

Som det står i SMS-en som er sendt ut, vil imidlertid skoledagen forløpe som normalt.

– Vi tar truslene på alvor og både ansatte og elever er bedt om å melde fra dersom de opplever noe unormalt. Men det er ikke iverksatt fysiske tiltak ved skolen som følge av trusselen, sier rektoren.

Vi tar truslene på alvor og både ansatte og elever er bedt om å melde fra dersom de opplever noe unormalt.

Ukjente gjerningsmenn

– Per nå vet vi ikke hvem som står bak. Vi har ikke mye å gå på, og grunnen til det er at den eller de gjør det vanskelig for oss, uttalte seksjonsleder for forebyggende i Sør-øst politidistrikt, Geir Oustorp til Lindesnes torsdag.

Det er Sør-øst politidistrikt som koordinerer etterforskningen da skoler over hele landet er rammet. Politiet tror den eller de som står bak er datakyndige.

– Det blir brukt VPN-linjer og ulike brukernavn blir hacket. Slik jeg har forstått det ligger det mange brukernavn og passord ute på det mørke nettet som blir brukt. Det er folk som har sendt inn trusler med fullt navn og disse har vi selvsagt vært i kontakt med, men etterforskningen tilsier at det ikke er de som har lagt ut truslene og at det er kontoene deres som er hacket, forklarer Oustorp.

– Gjemmer seg

Seksjonslederen forklarer at den eller de som sender truslene gjemmer seg i den digitale verden.

Truslene sendes fra hackede instagram-kontoer. Det er trolig også tilfellet for trusselen mot Eilert Sundt.

– Vi vet ikke hvor mange det kan være som står bak, eller om det bare er én person. Nå har vi merket en smitteeffekt, slik at flere hiver seg på og sender trusler, uttaler Geir Oustorp.

Vi vet ikke hvor mange det kan være som står bak, eller om det bare er én person.

Flere av de som kopierer adferden er oppsøkt og pågrepet av politiet.

– Meldingene som kommer inn er en alvorlig handling. Selv om det ikke er intensjonen å gjennomføre voldshandlinger, så er det med å skape frykt og utrygghet hos de som er på skolen, uttalte stabssjef i Agder politidistrikt, Rune Lindtveit om saken onsdag.

Alle meldingene som kommer inn følges opp individuelt av politiet.

Publisert:

Flere artikler

 1. NYHETER

  Eilert Sundt mottok trussel om skoleskyting

 2. NYHETER

  Flere skoler truet - men ikke lokalt

 3. NYHETER

  Trusler mot skoler, men ikke i Lister

 4. NYHETER

  Elever får ikke eksamen i år

 5. NYHETER

  Her skal 150 elever undervises neste år

 6. NYHETER

  Midlertidig tiltak på skolene

 1. Instagram
 2. Politiet
 3. Hacker
 4. Hack
 5. Flekkefjord videregående skole