Ifølge fvn.no hadde ikke fellesnemnda noe valg ettersom ingen andre kandidater sto på innstillingslisten.

18 kandidater søkte på jobben som prosjektleder for Nye Kristiansand og rådmann i den nye storkommunen fra 1. januar 2020. Halvparten ønsket sitt navn unntatt offentlighet.

Ti kandidater ble innkalt til førstegangs intervju, og seks var med i finalen. Men da innstillingsutvalget landet på Kvinesdals rådmann Camilla Dunsæd som nummer én, trakk de øvrige aktuelle kandidatene seg.

– Det er prisen ved å søke en slik jobb. Folk i ledende posisjoner føler de kommer svekket ut dersom det blir kjent, forklarte ordfører Harald Furre..

Flere i fellesnemnda uttrykte glede over at den nye storkommunens første rådmann blir en kvinne. Camilla Dunsæd kom til Kvinesdal fra Sverige som syvåring. Hun har vært rådmann i kommunen siden 2007.

– Dette er en av de mest spennende lederstillingene man kan få. Det å rigge en ny storkommune blir utrolig krevende og det trigger meg, sa Dunsæd da hun nylig ble innstilt som nummer en.

Camilla Dunsæd har vært medlem av styret i Sørlandet Sykehus HF siden 2004 og overtok vervet som styreleder etter Peder Olsen i 2012.