Odd Omland  mener det pågår en sentralisering som er helt uhørt. Odd Omland mener det pågår en sentralisering som er helt uhørt. Foto: Mona Wikøren

Fryktet nedleggelse: - Sentralisering som er helt uhørt

Det er i dag 8,1 årsverk knyttet til skatteoppkrevingen i Lister. Fra neste år kan det bli 2.

Grunnen til dette er at regjeringen i sitt forslag til budsjett for 2020 ønsker å overføre skatteoppkrevingen fra kommunene til Skatteetaten fra 1. juni neste år, hvilket innebærer at 237 lokale skattekontor blir lagt ned. Et resultat av dette blir at det kun skal være to årsverk knyttet til skatteoppkreverfunksjonen i Lyngdal. Arbeidsplassene i Kvinesdal - 6,8 årsverk - vil forsvinne. Det får flere Lister-politikere til å reagere.

– Politireformen, trafikkstasjonene, tingretten og nå dette. Det er en sentralisering som er helt uhørt. 6,8 årsverk her tilsvarer rundt 600 i Oslo. Det er klart at dette betyr noe for oss, sier Odd Omland (Ap), som onsdag gjorde comeback i kommunestyret i Kvinesdal.

Politireformen, trafikkstasjonene, tingretten og nå dette.

– Tappes for arbeidsplasser

– Regjeringen fortsetter å vise at de ønsker å tjenester bort fra distriktene og samtidig tappe distriktene for arbeidsplasser, fortsetter han.

– Tror du at det er mulig å få omgjort forslaget?

– Det blir veldig vanskelig med tanke på at det er en flertallsregjering som står bak. Samtidig har vi sett at om det blir nok protester, så kan alt skje. Det så vi senest torsdag med vindkraft-planen.

Onsdag la han fram forslag om en felles uttalelse om saken fra kommunestyret, som ble enstemmig vedtatt.

«Kvinesdal kommune krever at regjeringen opprettholder skatteoppkrever i Lister, lokalisert i Kvinesdal. En sentralisering av de 6,8 årsverkene vil føye seg inn i rekken av sentraliserende tiltak fra staten som svekker bosettingen og næringslivet i Listerregionen.» lyder uttalelsen.

Klare for kamp

Ordførerne i Lister er alle enige i at forslaget som foreligger vil være et stort tap regionen og vil gjøre alt de kan for å forhindre at det blir en realitet.

– Det er en dramatisk nedgang for regionen. Igjen så ser vi at alt skal mellom Arendal og Kristiansand. Det nye forslaget vil innebære 31 årsverk i Grimstad, 13 i Kristiansand og to hos oss. Vi kommer til å kreve at arbeidsplassene i Kristiansand blir lagt til oss, sier leder av Listerrådet og ordfører i Farsund, Arnt Abrahamsen (Ap).

Det er en dramatisk nedgang for regionen.

– Med dagens forslag vil det blant annet ikke være arbeidsgiverkontroll fra Grimstad til Stavanger. Det vil være en svært uheldig situasjon, mener Lyngdal-ordfører, Jan Kristensen (H).

Det er bare noen uker siden det ble klart at Domstoladministrasjonen vil legge ned Lister tingrett. Kristensen garanterer at de vil kjempe for begge sakene så lenge det er håp.

– Vi skal stå på.

Alternativer

Ordfører i Kvinesdal, Per Sverre Kvinlaug (KrF), er også klar på at han synes det er en dårlig ide å overføre skatteoppkrevingen fra kommunene til skatteetaten fra 1. juni. Samtidig erkjenner han at det blir vanskelig å få regjeringen, deriblant hans eget parti til å snu.

– Mitt parti har stemt mot flere ganger, senest i fjor. Men nå er vi en del av regjeringen og da blir det noen seire og noen tap. Sånn er politikken. Vi her lokalt kommer uansett til å jobbe med saken for at utfallet skal bli best mulig. I tillegg til å gjøre det vi kan for at forslaget ikke skal bli realisert, må vi ta høyde for at det blir noe av og da se på mulighetene for å få nye arbeidsplasser knyttet opp mot dagens skatteoppkrever-funksjon som kan forsvinne, sier han.