Mannen har nå fått et forelegg på 2.000 kroner fra Politimesteren i Agder, og er dessuten pålagt å betale 6.000 kroner i skadeerstatning til Fosseland jakt- og hundesenter.

Det var lørdag 19. januar at mannen innlosjerte seg i en hytte på Fosseland vandrehjem i Kvinesdal. Ni døgn senere, lørdag 28. januar, forlot han stedet uten å betale for oppholdet som kostet 6.000 kroner. Ifølge forelegget unnlot han dessuten å opplyse innehaver om adresse og annen kontaktinformasjon.