– Sammen med flere aktører mener vi at vi har fått til en nyttig, inspirerende og informativ temadag for innbyggerne, sier ergoterapeut og prosjektleder Anniken Johansen for velferdsteknologi til barn, unge og voksne med medfødt eller tidlig ervervet funksjonsnedsettelse.

Temadagen vil dreie seg om hvordan teknologi og ulike tjenester kan bidra til at flere kan bo trygt hjemme.

Ulike tema denne dagen vil ifølge arrangørene være:

  • Brannsikkerhet i hjemmet

  • Hva er egentlig velferdsteknologi, og hvordan kan dette brukes i hverdagen

  • Frisklivstilbud gjennom kommunens frisklivssentral

  • Game of Lister og hva de kan bistå med

  • Fremtidsfullmakt

  • Kommunens Frivilligsentral