For en tid tilbake spurte jeg om det de da holdt på å stable opp i Pengeveien kunne bli noe annet enn et lappverk av en mur. Nå kan resultatet beskues, og svaret er: Det kunne det. For det ble virkelig flott - til slutt. Noe som også Lister har gitt uttrykk for i en leder. Entreprenørene fortjener all mulig ros. Godt jobba! Bravo!

Entreprenørene fortjener all mulig ros. Godt jobba!

I en del sammenhenger er Farsund blitt omtalt som «Trappebyen». Er det tid for å føye til et nytt element og kalle den «Mur- og trappebyen»? For fine natursteinsmurer er det etter hvert blitt mange av.

Truls Dåsnes