Fædrelandsvennen (15. desember 2023) har en lengre oppsummering og omtale av utfordringene knyttet til akuttkirurgi og traumetilbud ved sykehuset i Flekkefjord. Her kan en blant annet lese at Leder for Aksjonskomiteen for Flekkefjord sykehus Sigmund Kroslid, ikke overraskende, problematiserer lange avstander til sykehus med akuttkirurgi og traumemottak for pasienter fra Flekkefjord. I tillegg hevder han at bruk av legehelikopter er et oppskrytt fenomen, som kun kan brukes i pent vær.

Jeg undres hvilken faglig og operativ bakgrunn, eller kilde, Kroslid har for å uttale seg så tydelig om forhold som gjelder luftambulansetjenesten. Det overrasker meg at han mener at bruk av legehelikopter er et oppskrytt fenomen, og jeg lurer på hvor han har hentet oppdragstall for luftambulansebruk.

Jeg undres hvilken faglig og operativ bakgrunn, eller kilde, Kroslid har for å uttale seg så tydelig om forhold som gjelder luftambulansetjenesten.

Leserskribenten: Helge Abrahamsen, lyngdøl og tidligere ansatt ved Sørlandet sykehus. Foto: privat

I Luftambulansetjenestens årsrapport for 2021 går det frem at vær som årsak til ikke gjennomført oppdrag har variert mellom 6.4 og 8.9 prosent over en tiårsperiode. Arendalsbasen ligger på nivå med de fleste øvrige basene.

Jeg har i tidligere leserinnlegg pekt på at det benyttes luftambulanse fra både Arendal og Stavanger/ Sola ved oppdrag i Listerregionen. Dersom værforholdene gjør at helikopter fra Arendalsbasen ikke kan utføre oppdrag, er det ikke utelukket at helikopter fra Stavanger/Sola kan gjennomføre oppdraget.

Jeg synes det er lite seriøst, kanskje heller skammelig, å mene at luftambulansetjenesten som fenomen er oppskrytt slik det er å lese i ovennevnte avisartikkel. For meg kan det vanskelig tolkes annerledes enn forsøk på å bagatellisere betydning av den prehospitale helsetjenesten. Det synes jeg er ganske så spesielt, mens Kroslid og støttespillere synes å inneha kompetanse til å ha klokketro på egen modell for reetablering av akuttkirurgitilbudet ved sykehuset i Flekkefjord.

Ambulansetjenesten har utviklet seg til å bli en profesjonell tjeneste og samarbeider nært med luftambulansetjenesten. Sykehuset har vedtatt å styrke ambulansetjenesten og har på trappene etablering av akuttlegebil som kan kjøre ambulanser i møte når det vurderes som behov.

Jeg håper og tror at folk flest (de som ikke synes å være nærmest desperat opptatt av manglende akuttkirurgi og traumetilbud i Flekkefjord) har en annen oppfatning av luftambulansetjenesten som akuttmedisinsk ressurs.

Helge Abrahamsen,

Lyngdal

Tidligere ansatt ved Sørlandet sykehus