I innlegget «Omdømmebygging av Flekkefjord sykehus» som sto i Lister24 23. februar, har Frps gruppeleder i Farsund,  Ingrid Williamsen noen kommentarer som vi har behov for å kommentere og forhåpentligvis nyansere.

Først vil vi si at vi er glade for at Ingrid Williamsen, og forhåpentligvis også andre politikere i regionen, ser betydningen av tre sykehus i Agder. Det gjør vi også. Vi har behov for alle kvadratmeter ved alle tre sykehus fremover. Vi synes imidlertid det er synd om våre politikere lager en sannhet i at ledelsen ved Sørlandet sykehus ikke jobber for nettopp dette. Det er ingen hold i Williamsens påstand om at ledelsen «ønsker ett nytt gedigent sykehus i Kristiansand». Planene om å legge ned alle tre somatiske sykehus og erstatte det med ett stort (som visst nok kunne ligge utenfor Lillesand), ble skrinlagt for mange år siden, før noen av oss begynte å jobber i ledelsen ved sykehuset. Vi jobber iherdig for å finne gode løsninger for de tre sykehusene vi har. Vår Utviklingsplan 2040 beskriver utfordringene godt; vi har tatt inn over oss at befolkningen blir eldre, og gruppen i yrkesaktiv alder blir færre. Med andre ord: Både sykehus og kommuner, vil få et stadig større problem med å rekruttere nødvendig helsepersonell. Skulle vi fortsette med tjenestene slik vi løser dem i dag, måtte hver tredje arbeidsføre person i samfunnet jobbe i helsesektoren i 2040. Det er verken ønskelig eller realistisk. Samfunnet har mange oppgaver å løse der det trengs arbeidskraft – blant annet i Lister-regionen som satser på utvikling innen fornybarenergi. NOU-utredningen «Tid for handling» som nylig ble lagt frem av den regjeringsoppnevnte «Helsepersonellkommisjonen» er helt tydelig på at det må store endringer til.

Vi oppnår ingen gevinst ved å snakke ned noen av våre sykehus.

Williamsen ser ut til å mene at det er ledelsen ved SSHF som «hauser opp» det negative omdømmet i Flekkefjord. At vi skulle ha en slik agenda, kan vi på det sterkeste tilbakevise. Det at ortopeder fra Kristiansand opererer i Flekkefjord, er jo nettopp for å benytte ledig kapasitet i Flekkefjord og bidra med kompetansedeling mellom de to sykehusene. Og når fire slagsenger foreslås flyttet fra Arendal til Kristiansand, er det på initiativ fra fagmiljøet fordi de anser det som den beste samlede løsningen for pasientene i Agder.

Vi oppnår ingen gevinst ved å snakke ned noen av våre sykehus. Vi må også minne om at «ledelsen» i SSHF består av alle klinikkdirektørene, som både representerer egen klinikk og er ansvarlige for å tilby det beste for foretaket og hele Agders befolkning. At politikere har behov for «å komme til bunns» kan vi skjønne. Og vi stiller gjerne opp når det er behov for å stille spørsmål. Vi ber lokalpolitikerne ta på alvor at vi har felles utfordringer, og at det er samarbeid om ressursene og tjenestene som vil gagne befolkningen. Det tjener ingen at vi har mistillit til hverandre i hvordan vi i sykehus og kommuner løser våre oppgaver til det beste for befolkningen.

Nina Mevold, administrerende direktør Sørlandet sykehus

Geir Rørbakken, klinikkdirektør somatikk Sørlandet sykehus Arendal

Øystein Evjen Olsen, klinikkdirektør somatikk Sørlandet sykehus Flekkefjord

Nina Hope Iversen, klinikkdirektør somatikk Sørlandet sykehus Kristiansand