I forrige uke hadde vi i formannskapet en litt underlig sak til behandling. Vi ble bedt om å bevilge 50.000 kr til omdømmebygging av Flekkefjord sykehus. Det var etter initiativ fra Lister Næringsforening og ikke fra politikerne. Det ble en lang og god debatt i formannskapet der vi alle fikk luftet våre meninger.

Bare så det er klinkende klart verner Farsund Frp om sykehuset i Flekkefjord, og Agder Frp verner om de tre sykehusene på Agder. Hele regionen trenger den tryggheten som det gir oss å ha et lokalt sykehus så nærme som mulig. Næringen vil ha det og vi vet at dette er et viktig moment for eventuelle etablering av ny næring i regionen at vi har et sykehus i relativt nært.

Til tross for vår verning av sykehuset var jeg veldig i tvil hva jeg skulle stemme, men falt ned på å stemme for bevilgningen. Det var når vi ble enige i formannskapet å ha med et punkt som sier «Farsund kommune forventer at SSHF v/styret og ledelse bidrar positivt i prosessen ved omdømmeprosjektet» jeg kunne gå for vedtaket . Min tanke er med et slikt vedtak er det mulig styret/ledelsen våkner opp litt og skjønner at det er de som må ta det største grepet her, og da kan det forsvares å bruke disse midlene vi vedtok.

Grunnen til det er at jeg mener bestemt dette er et ledelsesproblem og ikke et problem en næringsforening med First House i spissen skal ta seg av. Det har ligget i kortene lenge at både styret i SSHF og ledelsen ønsker å bygge nytt gedigent nytt sykehus i Kristiansand, og da må nok de andre to vike for at dette skal kunne bli en realitet økonomisk.

Når vi vet at det er mange av de samme kirurgene som opererer pasientene i Kristiansand og Flekkefjord er det jo underlig at omdømmet er dårligere i Flekkefjord, eller er det det? Jeg tror nok at det blir mer «hauset» opp helt bevist av ledelsen når det er negative hendelser i Arendal og Flekkefjord enn i Kristiansand.

Kanskje vi politikere i Lister-regionen også burde våkne opp og forlange å komme til bunns på problemet?

I Arendal har politikerne våknet skikkelig og flere mener der at ledelsen/styret må gå av. Kanskje vi politikere i Lister-regionen også burde våkne opp og forlange å komme til bunns på problemet?

Ingrid Williamsen,

Gruppeleder Farsund Frp