Det er vanskelig og forstå og det står heller ikke til troende at regjeringen Støre nå i januar 2024, ikke setter inn nye målrettede tiltak ovenfor sultne nordmenn som fryser, sliter og lider i dagens kalde dyrtid.

Fakta er at nå står langt over 100-tusen norske familier i matkø - og at over 400-tusen nordmenn sliter hardt økonomisk. Jeg frykter dessverre at her er det store mørketall og at situasjonen er mye er mye verre - når matsentralen og andre frivillige organisasjoner kan fortelle den triste sannhet at køene med sultne nordmenn: Dag for dag blir større og lengre i Norge.

Jeg mener bestemt at den fattigdomskrisen som vi nå ser i Norge viser mangel på politisk handlekraft og nestekjærlighet - når rekord mange familier sliter med å ha penger til sitt daglige brød - og behovet for mathjelp øker i uminsket styrke.

Jeg mener bestemt at den fattigdomskrisen som vi nå ser i Norge viser mangel på politisk handlekraft og nestekjærlighet.

Nå må det derfor snarest settes inn nye strakstiltak - både nasjonal og lokalt - ved at ytelsene automatisk i takt med prisstigningen og økte levekostnader økes - og at frivilligheten i Norge som jeg sagt flere ganger - nå må gis en «hjelpemilliard» for å gjøre hverdagen leveverdig for alle nordmenn som helt unødvendig i statsminister Støres nå lider og sliter i rike Norge.

Vidar Kleppe,

Bystyrerepresentant for Kleppelista i Kristiansand