Staten må nå gå inn og gi rentestøtte til kommunene. Årsaken til dette er at kommunepolitikerne i hele Norge, ikke hadde regnet med at renta på lån skulle øke så dramatisk som den har gjort.

Farsund og Lyngdal er ingen unntak. Lyngdal betaler nå nesten 90 millioner kroner i året, bare til renter og avdrag på lån, og Farsund ligger ikke langt bak. Dette gjør at Lyngdal kommune i teorien må innføre full investeringsstopp. Det betyr at man ikke har penger til annet enn drift og vedlikehold, og snaut nok det.

Regjeringen pålegger bankene å øke prisen på sine lån. Dette har gitt bankene så store ekstrainntekter at de ikke vet ha de skal gjøre med alle pengene. Dette betyr i klartekst, at denne Ap-regjeringen pålegger bankene å stjele penger fra kommunene.

Denne form for politisk tyveri kan ikke fortsette lenger, derfor må Arbeiderpartiet tilby kommunene en rente støtte-ordning, tilnærmet lik strøm-støtteordningen. Ordningen kan være slik at kommunene får tilbud om 2 prosents rente, mot at kommunene nedbetaler lånet med 7,5 prosent årlig. Da ville kommunen få sjansen til å nedbetal gjeld, og samtidig ha penger til å utføre de offentlig tjenester slik befolkningen har krav på.

Denne form for politisk tyveri kan ikke fortsette lenger.

Det er ekstremt urettferdig at kommunene må ligger på «fattigkassa», mens staten velter seg i tusenvis av olje- og gassmilliarder. Politikerne må ha glemt at oljeinntektene er fellesgoder, som kommunen skal ha sin andel av.

Her opptrer staten som i historien om «den rike mann og Lasarus».

Jan Skoland