Vedtok budsjett: – Vi mener dette er et ansvarlig budsjett