Kommunestyret i Farsund skal i nær fremtid (2. mars) forhåpentligvis drøfte saken om eventuell riving av Storgaten 19. Jeg leser meg frem til at saken ikke har blitt politisk drøftet i kommunen, men at kommunens ledelse til nå har agert basert på fullmakter. Med forbehold om mulige misforståelser, skal altså saken om denne verneverdige villaen drøftes i kommunestyret på basis av et innbyggerforslag fra Farsund Byforening (jf. Kommuneloven § 12-1). Det er trist at kommunedirektøren i Farsund anbefaler å ikke realitetsbehandle innbyggerforslaget.

Når man ser de mange og sterke protestene som har kommet, er kommunedirektørens anbefaling helt uforståelig og ganske arrogant.

Når man ser de mange og sterke protestene som har kommet, er kommunedirektørens anbefaling helt uforståelig og ganske arrogant. Det er vel også slik at en eventuell riving ikke er lovlig før klagen fra Fortidsminneforeningen (avd. Agder) er behandlet/avgjort av Statsforvalteren i Agder (det kan også komme andre klager som må til Statsforvalteren).  Vi får håpe at kommunestyret ser bort fra anbefalingen fra kommunedirektøren og i stedet blir fyldig informert om hvorfor og hvem som har protestert mot rivingen, samt at mulighetene for gode alternative løsninger for rehabilitering og bruk blir belyst.

Disse har advart og protestert mot riving:

Farsund Byforening

Fortidsminneforeningen nasjonalt

Fortidsminneforeningen regionalt (Agder)

Fortidsminneforeningen lokalt (Farsund)

Agder fylkeskommune

Riksantikvaren (kommentarer utover lovlighetskontrollen)

Det fylkeskommunale Byggeskikksenteret

Et stort antall privatpersoner (underskriftslister)

(evt. andre kan være glemt og utelatt)

Alternativ bruk:

Det sies at kommunen bød på huset i konkurranse med minst to private aktører. Altså finnes det trolig fremdeles private aktører som ønsker å rehabilitere eiendommen for å bruke den i næringsvirksomhet.

Fortidsminneforeningen (sentralt) har sendt brev (e-post) til ordfører Abrahamsen (13/2-2023, tilsynelatende ikke journalført). Her antydes det at Fortidsminneforeningen kan tenkes å kjøpe huset for å bevare og rehabilitere det. Brevet er (per 27/2) ikke besvart.

Dette må vel være den bygge/rivesaken i nyere tid som har samlet flest protester i kommunen vår. Det er forståelig - etter min mening. Bykjernen er både svært liten og arkitektonisk unik. Da blir hvert eneste hus viktig, og vi har ingen å miste. Byen ble bygget før det var en eneste bil i Farsund. I de senere år har byen blitt utvidet ut i sjøen både på Gåseholmen og på Nordkapp. Her er det selvsagt planlagt for biler - og det enkleste vil vel trolig være å bygge et parkeringsareal over det eksisterende åpne arealet på Nordkapp. På denne måten må ikke et verneverdig sentrum lide for at bilister får noen meter kortere vei til sentrum.

Også på syttitallet ville kommunen rive Storgaten 19 for å bygge et parkeringshus der i brutalistisk arkitektur. Jeg vil tro at de fleste i dag kan enes om at det ville vært en arkitektonisk tragedie. La oss unngå tragedien også denne gangen! Kommunen bør se på sine egne strategier (T-9 og T-10): «Legge til rette for omstilling og nyetableringer i bysentrum», og derfor la private interesser skape nytt liv og arbeidsplasser i sveitservillaen. Det er det byen virkelig trenger!

Med hilsen

Geir Heitmann