Når Høyre brukte tvang og pisk for å legge ned kommuner over hele Norge var målet at saksbehandlingstiden skulle gå ned. Nå viser resultatene at byggesaksbehandlingstiden i sammenslåtte kommuner har gått opp. På samme tid er innbyggere i små kommuner mer fornøyde med barnehager, skoler og eldreomsorg enn innbyggere i store kommuner. Likevel går Høyre inn for nye kommunenedleggelser der de vinner lokalvalget 11. september.

Senter for omsorgsforskning har dokumentert at vurderingen av tilgang og kvalitet på eldreomsorg og primærhelsetjenester er bedre i små kommuner enn i store kommuner. Oversikt, nærhet og kontinuitet blir pekt på som suksessfaktorer for mindre enheter.

Til tross for dette vedtok Høyre på sitt landsmøte i år at Høyrestyrte kommuner skal gå inn for å ta «nabopraten». Noe som høres ufarlig ut. Men vi vet hva det betyr: nye kommunenedleggelser. Med tvang om nødvendig. Slik Høyre gjorde sist de var ved makten.

Med Senterpartiet i regjering blir det ingen tvangssammenslåinger. Vi lytter til folkeviljen.

Vi lytter til folkeviljen.

Byggesaksbehandlingstiden har økt med 20 dager i sammenslåtte kommuner. Det er 20 ekstra dager man må vente på svar om man får lov til å gjøre endringer på sin egen eiendom.

I tillegg har SSB dokumentert at innbyggerne i store kommuner må vente klart lenger på omsorgstjenester enn innbyggere bosatt i små kommuner.

Innbyggerundersøkelsen viser også at innbyggere i små kommuner er mer fornøyde med barnehage, skoler og eldreomsorg enn innbyggere i større kommuner.

I Senterpartiet vet vi at nærhet er en styrke. Vi tror at ingen drømmer om å bo på Norges største omsorgshjem, eller å sende barna sine i en størst mulig barnehage. Er du enig? Stem Senterpartiet.

Lisa Marie Ness Klungland,

stortingsrepresentant for Senterpartiet