Kommunene må samarbeide tettere i årene framover

foto