Tidligere ansatt ved Sørlandets sykehus, Helge Abrahamsen, har et merkverdig innlegg i avisen 5. november angående oss som vil bevare akutten ved Flekkefjord sykehus.

Han ønsker at vi som jobber for at Stortingets vedtak om at det skal være et fullverdig akutt- og traumetilbud i Flekkefjord «skal ta en pause»?

Abrahamsen skriver: «Dersom «du» blir utsatt for en alvorlig ulykke på Rom i Lyngdal, med uavklart skadeomfang. Hvor ønsker «du» å bli transportert, til Flekkefjord (gitt akuttkirurgi og traumetilbud i Flekkefjord), eller Kristiansand. Kjøretiden til Flekkefjord er betydelig kortere enn til Kristiansand.»

Med dette viser Helge Abrahamsen en manglende innsikt i sykehussektoren som er overraskende og skremmende.

Eieren av sykehusene i Norge (Staten) sier nemlig at: Alle! Uansett hvor de bor, skal ha det samme helsetilbudet i Norge!

Det er dette sykehusledelsen skal jobbe for, men sier de ikke får til i Flekkefjord.

Når ledelsen hevder de mangler leger, forventer vi som er lojale mot eieren og vårt demokrati, - og som vil bevare akuttsykehuset, at ledelsen gjør det de kan for å få tak i nok leger.

De må i det minste peke på hva de trenger og hvordan de ser at de kan løse utfordringene de har. For bare slik kan utfordringene løses.

Vi kan ikke akseptere at høyt lønnede mennesker bare sier at: «Dette får vi ikke til». Det er jo nettopp derfor de har høy lønn!

Den samme eieren som betaler millionlønna, sier at akuttilbudet i Flekkefjord skal opprettholdes!

For å forklare hva det betyr i helse-Norge, så skal altså en som blir skadet i Lyngdal, eller ved sentralsykehuset i Kristiansand, ha de samme mulighetene for behandling og til å overleve.

Abrahamsen skriver videre at: «tidligere helseminister og flere stortingspolitikere utrykker krav om å reetablere akuttkirurg og traumetilbudet i Flekkefjord, blant annet under henvisning til tidligere vedtak og avstander til alternative sykehus».

Dette er jo hele poenget for opprettholdelse av akuttilbudet i Flekkefjord. Dersom ikke vedtak i Storting og regjering skal følges opp av direktørene og styremedlemmene, - hva skal vi da med politisk styring?

Storting, regjering, folk og næringsliv i Lister og de tillitsvalgte for de ansatte ved Flekkefjord sykehus, støtter vedtaket om opprettholdelse av tilbudet i Flekkefjord. Da forventer vi at det skjer!

La det bli med det!

Rolf Terje Klungland