Rundt 30.000 mennesker er døde. 15.000 av de drepte er barn, altså tre skoleklasser hver eneste dag. Rundt 2 millioner mennesker er fordrevet fra hjemmene sine, over 50% av bygningsmassen i Gaza er ødelagt. Sult og sykdom herjer. Et land og et folks framtid ligger i ruiner, og en humanitær krise med få paralleller i moderne tid pågår.

Vi er vitne til mange tegn på etnisk rensning av palestinerne i Gaza, og Den internasjonale domstolen i Haag har åpnet sak mot Israel etter anklager om folkemord.

Det folkelig solidaritets- og fredsengasjementet er derfor, ikke overraskende, sterkt i det norske folk. Og det er sterkt i SV. De uproporsjonale angrepene fra Israel må ta slutt. Partene må legge ned våpen og komme til forhandlingsbordet.

Det har vært flere innlegg i Lister24 om hva SV sier og ikke sier. Turid Qvale den 22. februar og Jon Aslak Fintland, også den 22. februar.

Anklagen mot SV er at vi ikke snakker om Hamas. Det synes jeg ikke er rimelig kritikk. SV har fordømt terrorangrepet 7. oktober. Vi har krevd – og krever – umiddelbar og betingelsesløs løslatelse av gislene. Dette har ligget til grunn, selvsagt.

Vi har også gitt uttrykk for dette i sosiale medier ved flere anledninger, senest 15. januar. Dette er det heldigvis bred enighet om. Regjeringen har vært klar i sin fordømmelse av Hamas, og det er lite stortingspartiene trenger å tilføye. Men når det gjelder press mot Israel for å stoppe krigen kommer regjeringen til kort. Stortingsflertallet har ikke vært villig til å sette makt bak kravene om våpenhvile og humanitær tilgang. Tvert imot har de utvist en uutholdelig tålmodighet med Israel.

SV har, som eneste parti, foreslått å etterforske krigsforbrytelser begått av begge de stridende parter i Gaza, også Hamas. Forslaget, som vi fremmet allerede 26. oktober i fjor, ble dessverre nedstemt i Stortinget 1. februar. Flertallet bestående av Høyre, Frp, Ap, Sp og KrF ville ikke stemme for norsk støtte til å etterforske krigsforbrytelser på begge sider.

SV har, som eneste parti, foreslått å etterforske krigsforbrytelser begått av begge de stridende parter i Gaza, også Hamas.

Krigen i Gaza har mange ofre. Og den har mange farlige ringvirkninger. SV har vært opptatt av å stå opp mot antisemittisme og muslimhat. Veien ut av den negative spiralen kan oppsummeres med fire bokstaver: fred. SV har derfor lagt mye arbeid i å presse regjeringen til å bruke de verktøyene Norge har. Vi trenger sanksjoner og økonomisk press. Vi trenger stopp i våpeneksport, etterforskning av krigsforbrytelser, og store mengder humanitær hjelp.

Vår solidaritet går også til den israelske befolkningen, de fortjener fred og mulighet til å leve i et fritt og demokratisk land. Riktignok blir jeg forferdet når jeg ser enkeltsoldater og bosettere skryte av folkemord og demonstrerer for etnisk rensing av Gazastripen. Jeg blir like forferdet som når jeg så de grusomme bildene fra musikkfestivalen 7. oktober. Israel må endre fremgangsmåte for å kunne få fred. Du kan ikke fordrive med Hamas med vold, fordi du kan ikke fordrive vold med vold. Hamas mister sin autoritet og makt hvis okkupasjonen og overgrepene tar slutt. Jeg skriver ikke dette for å mene «vend det andre kinnet til», selv om det er en vakker tilnærming. Jeg skriver dette fordi den høyreekstreme politiske ledelsen i Israel aktivt ikke ønsker fred.

SV kommer til å fortsette kampen for et fritt Palestina, for respekt for internasjonalt anerkjente grenser, og for fred og rettferdighet i Midtøsten.

Gjermund Skaar,

leder for internasjonalt utvalg i SV