Det var interessant å få prate med Odd Karsten Tveit utenfor Farsund kino. Selv om jeg mener bokhandelen kunne ha utsatt dette møtet med Tveit, har jeg full forståelse for at det ble allikevel. Dette hadde de jo ordnet for lenge siden.

Ja, takk for ytringsfriheten vi fremdeles har i Norge. Tveit tok heldigvis avstand fra massakren på 1.500 sivile israelere som skjedde 7. oktober.

Jeg spurte Tveit om hvor han hadde kildene sin fra? Han svarte at det var fra israelere selv! Jeg spurte om Tveit kunne utdype dette nærmere? Jo, sier han blant annet fra to oberster i IDF, og fra flere israelere som han hadde god kontakt med.

Ok, tenkte jeg, to oberster i militæret i Israel. Ja, sa jeg, slike har vi i Norge også. De ble ikke sett lyst på etter 2. verdenskrig i Norge var over. Men han om det.

Synes han virket veldig ensporet og ville ikke høre på mye fra oss, da. Men det gikk greit.

Så historien om jødene: Romerne i året 80 AD skiftet navnet på Judea til Palestina. Men ingen begynte å kalle jøder for palestinere. Vi kaller dem jøder fordi de kommer fra Judea.

Etter mange okkupasjoner opp gjennom årene så tok England over etter at det Ottomanske riket var slått ut i 1917 og erklærte territoriet Palestina, som senere ble oppdelt ved San Remo i 1922 i arabisk Palestina (skiftet navn til Trans Jordan og senere Jordan og fikk selvstyre med en gang). Og jødiske palestinere som i 1948 tok selvstendighet og skiftet navn til Israel.

Under denne prosessen som gav San Remo Golan til Syria etter press fra Frankrike. Samtidig så ga også San Remo suverenitet over Svalbard til Norge.

Leserskribenten: Ruth Tønnessen. Foto: privat

Da FN ble etablert i 1945 så garanterte de at de ville overholde og respektere San Remo, noe de brøt allerede tre år etter.

Spørsmålet er ganske enkelt hvorfor begynner man med 1948? Er det fordi ingen var uenige i dannelsen av grensene til Syria, Irak, Jordan og Egypt, men kunne ikke akseptere at jødene skulle få sitt eget land tilbake?

Sannheten er nemlig at opp gjennom alle disse årene så har det bodd jøder der på tross av alle pogromene fra de omkringliggende områdene. Noe som skjedde i 1948 da Israel proklamerte uavhengighet og ble øyeblikkelig (helt i strid med internasjonale lover) angrepet fra Libanon, Syria, Jordan og Egypt med styrker fra flere muslimske land til og med fra Sudan.

En annen ting er å nevne er at i 1922 så boikottet Den arabiske liga Palestina fordi den var jødisk. Boikotten ville ikke ha noen negativitet for mer enn 15.000 arabere. Utrolig hva man kan finne i historiske dokumenter når du søker etter sannheten.

Så til slutt: La oss aldri glemme 7. oktober 2023 hva Israel opplevde i den verste massakren på babyer, små og store barn og eldre i verdens historie. Det er så grotesk at man orker ikke og ta alt innover seg.

La oss aldri glemme 7. oktober 2023 hva Israel opplevde i den verste massakren på babyer, små og store barn og eldre i verdens historie.

Så må vi også ha medlidenhet med sivilbefolkningen på Gaza. De lider og har lidt under et fryktelig terrorregime. Vi ber for israelske og barn og barna på Gaza at de må få leve i fred uten terrorregimer som Hamas.

Med vennlig hilsen

Ruth Tønnessen