Vi tar nå en rekke nye skritt på veien til et bedre tilbud for de barna i landet vårt som trenger det mest. Barnevernet sammen med sine fellesboliger, institusjoner og fosterhjem er en viktig del av en samlet innsats for barn og unge. Hvert enkelt barn og hver enkelt familie er unik. Derfor skal anbudsprosesser, standardisering og stykkpris, erstattes av mer fleksibilitet og tilpassing til den enkelte. Sammen med et bedre grunnlag for mer tverrfaglig samarbeid, føler vi oss trygge på at de ansatte vil være med oss i denne omleggingen og styrkingen.

Samarbeidet med de ideelle barnevernsinstitusjonene styrkes, og vi har fått fram en avtale og økte budsjetter som legger et solid grunnlag for det.

Fortsatt venter alt for mange barn på fosterhjem. En egen plan for rekruttering av fosterhjem er jobbet frem, og mye vil dreie seg om å støtte opp om fosterforeldrene. Det er viktig å hindre at barn og unge utsettes for flere flyttinger, og at det sammen med fosterforeldre skapes stabile hjem.

Det er viktig å hindre at barn og unge utsettes for flere flyttinger, og at det sammen med fosterforeldre skapes stabile hjem.

Et godt barnevern med høy rettssikkerhet og tillit i befolkningen, er av de viktigste bidragene vi som politikere kan bidra med. Å gjøre det riktige krever at vi skaffer oss solid kunnskap om utfordringene, at vi samarbeider med barnevernets organisasjoner, og med ansatte. Barnevernet skal neste år settes godt i stand til å ta i bruk flere statlige og ideelle institusjoner, og slik gi et tilbud til de mest sårbare barna. Omsorgssentrene for enslige mindreårige asylsøkere vil også bli styrket. I tillegg skal flere spesialiserte fosterhjem, sørge for at ventetida på et nytt varig bosted bli kortere.

Selv om samfunnet og kompetente ansatte bidrar og hjelper mange barn og unge, ser vi av og til svikt i svært alvorlige saker. Det er viktig at vi som samfunn lærer av slike hendelser. Derfor har vi nå bestemt oss for å etablere en egen kommisjon, som skal undersøke tilfeller der det offentlige hjelpeapparat svikter i sin håndtering.

Alle disse grepene skal bidra til at barn som sviktes av sine nærmeste skal være trygge på at fellesskapet stiller opp for dem.

Ragnhild Male Hartviksen (Ap) og Margrethe Harr (Sp),

stortingsrepresentanter og medlemmer av familie- og kulturkomiteen.