Mening

Har dere plass til en ekstra rundt frokostbordet?

Leserskribenten: Tage Pettersen, stortingsrepresentant for Høyre i Østfold og 1. nestleder i familie- og kulturkomiteen. Foto: Hans Kristian Thorbjoernsen