Vi følger vel alle med på den uvirkelige og tragiske situasjonen mange familier, lokalsamfunn og kommuner på Østlandet står oppe i nå. Vi har blitt advart om endret klima og villere vær i mange år. Det sier seg selv at når havet blir varmere så damper det mer vann opp i luften og denne dampen vil komme ned igjen som regn, en evig syklus.

Vi lokalt kan ikke gjøre så mye med klimaendringene, men vi kan gjøre mye med å forebygge og minimere skader på eiendom og infrastruktur gjennom gode gjennomtenkte arealplaner og reguleringsplaner.

Hva hvis ekstremværet «Hans» kom litt mer vest til oss? Lyngdal har mange store og små vassdrag. Hvor mange tragiske enkelt skjebner, tap av hus og eiendeler ville ikke vi fått? Vi vil alle sammen også kjenne det på «lommeboken» da forsikringer blir dyrere.

Det har i siste kommunestyreperiode vært flertallsvedtak på reguleringsplaner, der hensynssoner og anbefalinger fra regionale myndigheter og fagmyndigheter ikke har blitt fulgt. Jeg er ikke ekspert på fagfelt som geolog, hydrolog eller biolog og synes det er merkelig at flertall i sittende kommunestyre ikke tar til følge faglige råd fra ekspertisen, som Agder fylkeskommune, Statsforvalteren og NVE.

Når folkevalgte vedtar reguleringsplaner som går mot faglige råd, så gjør de egentlig en «bjørnetjeneste» for de mennesker som eventuelt blir berørt av ekstremvær på senere tidspunkt, og de påfører oss alle større utgifter på vår forsikringspremie.

Når folkevalgte vedtar reguleringsplaner som går mot faglige råd, så gjør de egentlig en «bjørnetjeneste» for de mennesker som eventuelt blir berørt av ekstremvær på senere tidspunkt.

Jeg håper det nye kommunestyret vil høre på faglige råd og på våre egne saksbehandlere i kommunen, ikke «overkjører» disse rådene på grunn av «kameraderi».

La oss alle gå inn i oss selv og tenke langsiktig, få alle fakta på «bordet» før et vedtak blir tatt i kommunestyresalen, slik at vi utvikler Lyngdal med naturen og fagmyndigheter på lag, ikke motarbeide naturen og overse faglige råd fra fagmyndigheter.

Sigurd Myhre og Bjørn Tore Lunde,

kommunestyrerepresentant-kandidater

for Lyngdal Sp