Høyre kjemper imot innføringen av gratis ferger, og stemte imot dette senest i juni. Istedenfor å svare på hvorfor Høyre vil reversere gratis ferger, kaller Høyres stortingsrepresentant Liv Kari Eskeland meg for «frekk og naiv». Jeg mener fortsatt gratis ferger er et svært godt tiltak for å ta vare på og utvikle mange av kyst- og øysamfunnene våre. Uavhengig av Eskelands stempling.

Jeg mener fortsatt gratis ferger er et svært godt tiltak for å ta vare på og utvikle mange av kyst- og øysamfunnene våre.

Eskeland skriver med en nokså nedlatende tone at jeg framstiller det som om distriktspolitikken «står og faller på gratis ferjer til enkelte øysamfunn». For Senterpartiet er det grunnleggende viktig å ta vare på og utvikle hele Norge. Gratis ferge er selvsagt ikke i seg selv nok til å utvikle alle lokalsamfunn. Men for øyene og kystsamfunnene som ikke har annen forbindelse til fastlandet, er det definitivt avgjørende at fergeprisene er lave!

Å utvikle hele landet vårt krever aktiv politikk. Det kommer ikke av seg selv. Men for oss er det ikke noe alternativ å kun prioritere deler av Norge. Vi ønsker ikke en utvikling der en rekke lokalsamfunn forlates. Vi er grunnleggende uenig med Høyre. Erna Solberg skriver i sin bok at det ikke er mulig å gjøre alle lokalsamfunn til «vinnere». Dessverre forklarer ikke Solberg hvem hun mener skal stå igjen som «tapere». Kanskje Eskeland kan presisere hva hennes partileder mener?

Leserskribenten: Per Martin Sandtrøen, stortingsrepresentant for Senterpartiet. Foto: Ragne B. Lysaker

Men jeg kan forsikre Eskeland om at Senterpartiets distriktspolitikk er bred. Med Senterpartiet i regjering har vi styrket tiltakssonen med gratis barnehage, økt skattefradrag og mer avskriving av studiegjeld i Nord-Troms og Finnmark. Vi har økt satsingen på bredbånd over hele Norge, styrket det desentraliserte utdanningstilbudet og fått på plass sterke jordbruksoppgjør.

En slik bredde i distriktspolitikken trengs for å trekke arbeidsfolk ut i distriktene – noe næringslivet trenger. Norsk næringsliv har den høyeste investeringstakten på 15 år. Arbeidsledigheten er rekordlav.

Høyre vedtok på landsmøtet sitt at alle Høyrestyrte kommuner etter valget 11. september skal ta initiativ til nye kommunenedleggelser. Høyres distriktspolitikk begrenser seg altså til å jobbe for større og færre kommuner. Dette til tross for at innbyggerundersøkelsen viser at innbyggere i små kommuner er mer fornøyde med kommunale tjenester som skole, sykehjem, helse- og omsorgstjenester, helsestasjon, barnehager og plan- og bygg enn innbyggere i større kommuner.

Nærhet er en styrke for de kommunale tjenestene vi bruker i hverdagen, i ulike livsfaser. Derfor blir det ingen tvangsnedlegginger av kommuner eller fylkeskommuner så lenge Senterpartiet styrer Norge. I Senterpartiet ser vi annerledes på politikk enn Høyre. Vi tror på hele Norge. Derfor fører vi en bred distriktspolitikk for folk og næringsliv over hele landet.

Per Martin Sandtrøen,

Stortingsrepresentant for Senterpartiet