Det ble en magisk opplevelse for de 24 spreke pensjonistene til LHL og Frivilligsentralen i Flekkefjord da de mandag 4. mars la turen til et av Farsunds kommunes viktigste kulturminner. Dette er en grusbelagt vei med stabbesteiner høyt over den vernede fjorden Framvaren – hogget ut nesten for hånd. I sin tid var dette den eneste kjøreveien fra Herad ut mot Farsund og Lista. Veien som stod ferdig i 1904. Her brakte folk varer på små og større kjøretøy trygt mellom gården Bøen og veien nede ved fjorden. Men i 1965 var det slutt, da ble veien stengt for motoriserte kjøretøy.

Bilene til tur gjengen ble parkerte ved svingbroen. Svingbroen som er den eneste i sitt slag i Agder og bygget i 1902. Broen ligger ved det trange sundet i sørlige enden av Framvarden og Sutteviken.

Her tok vi i vei på den idylliske kjøreveien langs Suttevikfjorden, og Framvaren som er over 170 meter dyp. En fjord som ifølge skriften er råtten uten menneskelig påvirkning, Her lå det velstelte fritidsboliger med tilhørende brygger og båthus før man kom inn til selve juvelen Bøenbakken.

Fornøyde Flekkefjord-pensjonister på vandring i Bøensbakken. Foto: Privat

Her fikk vi oppleve et vegarbeid som man ikke kunne fatte var mulig med høye skjæringer lagt med uthuggede stein og stabbesteiner hvor minnene gikk tilbake til de gamle bygdeveiene på 50 og 60 tallet. På toppen åpnet landskapet seg og den vakker gård Bøen med hus og uthus gav plass for niste og kaffe til de 24 spreke pensjonistene fra Flekkefjord.

På hjemveien med den vakre utsikten fikk vi en forståelse av den vakre båtturen flekkefjæringene har hatt da de har tatt sørlandssnekken over land fra Sigersvold til Framvaren, og så under svingbroen og ut i Helvikfjorden og videre til Farsund.

En turopplevelse som gjorde godt for både kropp og sjel til de spreke pensjonistene til LHL og Frivilligsentralen.

Svein Grønsund

En turopplevelse som gjorde godt for både kropp og sjel til de spreke pensjonistene til LHL og Frivilligsentralen.