Koa Cocoon vender tilbake

Kun en godkjenning fra Bufetat mangler for at Koa Cocoon skal kunne tilby 12 asylsøkere under 15 år plass på «omsorgssenter» i Spind.

– Spikertelt er byggverk

Brannvesenet Sør IKS er klar i sin tale.

FAU etterlyser leir-midler

Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) ved Borhaug skole reagerer kraftig på at elevene i en årrekke ikke har fått midler til leirskoler.

Haus: – Leirskoletilbud skal ligge på 8. trinn

– Det er på ungdomsskolen man har arrangert leirskoler. Tilskuddet tildeles bare en gang per elev i utdanningsløpet.

Skal lede foreldreutvalg

Steinar Fossland, som er foreldrerepresentant ved Lista ungdomsskole er valgt til leder av Kommunalt Foreldreutvalg (KFU) i Farsund kommune.

Stopper alt arbeid i
Herdal etter befaring

Plast, bygningsmateriell, asfalt og annet materiale er ulovlig lagt ut i de to områdene langs E39 i Herdal som skal opparbeides til landbruksformål. Alt arbeid på området er nå stanset opp.

Helvik Boligfelt reiser seg

– Leilighetene ble solgt mye fortere enn jeg trodde. Jeg har aldri vært med på noen lignende, sier daglig leder av Kvalitetsbygg sør, Rune Johnsen.

Nekter å sette ned fartsgrensen

Statens vegvesen har avslått søknaden fra Herad Bygdelag om å sette ned fartsgrensen fra 80 til 60 km/t på fylkesvei 465 ved Sande.

13. høyeste omsetning per innbygger på landsbasis

Utbyggingen av Handelsparken, og at handelsnæringen i Lyngdal har vært flinke til å trekke til seg kunder, er medvirkende årsaker til omsetningen første halvår i år steg til 748,8 millioner kroner.

o Befølte kvinne som sov

Mens kvinnen lå og sov stakk en mann fingrene sine inn i kjønnsåpningen hennes.

Frykter konsekvensene av vindmølleutbygging

Sauebonden, Knut Risnes, har investert millioner i nytt sauehus. Han frykter for hele driften hvis vindmøllene blir etablert på Buheii i Kvinesdal.

l – Ingen konklusjon

Ordfører i Kvinesdal, Svein Arne Jerstad, sier kommunen ikke har konkludert i saken.

Ble slått i eget hjem om natta

En 26-åring fra Farsund ble oppsøkt på egen bopel om natta og slått av en annen mann.

Ny butikksjef på Spar

Karl August Nygård (28) blir nye sjef på Spar i Farsund, offisielt fra 1. desember, og tar over etter Vigdis Bruseland.

Danket ut under nominasjonsmøtet

Kvindølen Sigmund Oksefjell og sirdølen Thor Jørgen Tjørhom ble begge danket ut av songdalenkvinnen Gunvor Birkeland under onsdagens nominasjonsmøte i Vest-Agder Senterparti.

Brøt ikke forsvarlighetskrav

Hverken Sørlandet sykehus Kristiansand, Sørlandet sykehus Flekkefjord, Oslo universitetssykehus eller en fastlege fra Lister-regionen brøt forsvarlighetskravet ved behandlingen av en kreftpasient.

Ordfører-besøk i barnehagen

Barnehagen Brøvigs Minde hadde sist fredag prominent besøk.

Barnehagebarn fikk prøve seg som forskere

Hvor mange bøker tåler egentlig fire egg? Det var bare ett av forsøkene barnehagebarn fra Sunde og Bjørketun barnehager fikk ta del i.

l Fornminner i gang- og sykkelveitrasé

Det ble funnet tre nye kulturminner i traseen som er  tiltenkt ny gang- og sykkelvei mellom Farsund og Vanse via Lunde.

Etterforsker voldsepisode

Natt til onsdag var det en voldsepisode Farsund. Både fornærmede og mistenkte er lokale ungdommer.

Skipper brøt havressursloven

En skipper i 60-årene fra Farsund er ilagt en bot på 9.000 kroner etter brudd på havressursloven.