Jawand (18) fortsetter å levere imponerende resultater