Positive tilbakemeldinger rundt Norway Cups dommergrep