Kjent idrettsnavn ansatt som sportslig leder: – Et skup

foto