Slo seg sammen - rykket opp

  • Hægebostads spillere samlet etter sammenslåingen med Eiken. Bak fra venstre: Arild Mydland, Frank Hommen, Asle Ro, Kjell Arild Haddeland, Jim Hauge, Stian Skeie, Frode Ro og Sven Ove Rossevatn. Foran fra venstre: Thomas Hopland, Arild Forgard, Stein Ivar Iversen, Armt Reidar Lislevand, Bjarte Antonsen og Erik Kvåle. FOTO: Arnfinn Tveit