Sportsminner: Avsluttet med stil

  • Avdelingsmesterskapet er sikret i 1986. Foran fra venstre: Roy Bjerkhagen, Roy Knapskog, Trond Sælør, Tor Arne Hansen, Jan Litland, Tomas Drønen og Ole Fuglestad. Bak fra venstre: Ragnar Ellingsgaard, Bjørn Jakobsen, Svein Gausland, Kjetil Torheim, Frank Knutsen, Tor Arne Nergård og Henry Bjørnestad.