Frank Johansen, Judith Røynås og Rune Grimsby fikk overrakt gaver for lang og tro tjeneste i Lista Idrettslag. Frank Johansen, Judith Røynås og Rune Grimsby fikk overrakt gaver for lang og tro tjeneste i Lista Idrettslag. Foto: Privat

– Har en veldig god økonomi