Barna sto i kø for å feire ny tråkkemaskin og leke seg på ski

foto