Farsund-ordfører Arnt Abrahamsen ønsker fortsatt å hedre gode prestasjoner. Farsund-ordfører Arnt Abrahamsen ønsker fortsatt å hedre gode prestasjoner. Foto: Mona Wikøren

Ønsker å hedre topputøvere