Rideklubb mottok 100.000 kroner fra Gjelsten-stipendet