Sport

«Massakren» i 5. divisjon

foto
Hægebostads lag fotografert etter å ha slått Giv Akt 3-1 i treningskamp tre uker før seriestart. Foran fra venstre: Geir Eikeland, Atle Eikeland, Kjell Arild Haddeland, Tammy Birkeland, Stein Espeland og spillende trener Steven Simonsen. Bak fra venstre: oppmann Karl Grostøl, Jan Kvinlaug, Andy Handeland, Alan Telhaug, Svein Ola Bråthen, Odd Magne Bakken og Finn Stedjan. Foto: Farsunds Avis