– Det trengs mer forskning på kvinner og idrett

foto