Disiplinærutvalget i Norges Fotballforbund behandlet saken torsdag og bestemte seg for å straffe Rosenborgs midtstopper etter hendelsen under kampen 19. mai.

Vedtaket ble gjort på grunnlag av videobildene fra kampen og spillerens/ klubbens forklaring.

I vedtaket heter det: «Ved avgjørelsen er det lagt vekt på at Disiplinærutvalget finner det godtgjort at Strandberg etter en duell i feltet bevisst tråkker på (stempler) en motspiller som ligger på bakken. Utvalget legger til grunn at hendelsen ikke skjer i kamp om ballen. En slik handling er klart i strid med prinsippene for Fair Play og tilsier en streng reaksjon i henhold til gjeldende retningslinjer».

I formildende retning er det lagt vekt på at stemplingen ikke fremstår som spesielt hard eller har særlig skadepotensial. Videre vises det til at Strandberg umiddelbart beklaget hendelsen overfor motspilleren ute på banen.

I henhold til Reglement for Reaksjonsreglementet skal Strandberg stå over de to neste seriekampene for klubbens førstelag. Han kan ikke delta på noe lag før soning har funnet sted.

Lister pratet med Strandberg i forkant av avgjørelsen. Lyngdølen hadde da ikke noe tro på at han ville få karantene:

– Jeg touchet litt borti ham og sa unnskyld like etterpå. Det var ikke noe big deal. Både han og jeg gjorde ting som var verre enn det i løpet av kampen, men som kameraene ikke fanget opp, sa Strandberg.