FILs aller første avdelingsmestere; småguttelaget i 1973. Foran fra venstre: Ketil Syversen, Roar Irgens, Arild Gulbrandsen, Tore Tobiassen, Martin Mathisen og Kåre Hansen. Bak fra venstre: trener Knut Haraldstad, Frank Westmoen, Tor Arne Nergård, Sverre Langseth, Gunstein Abrahamsen, Alf Buch, Just Salvesen og Joar Gitlestad. FILs aller første avdelingsmestere; småguttelaget i 1973. Foran fra venstre: Ketil Syversen, Roar Irgens, Arild Gulbrandsen, Tore Tobiassen, Martin Mathisen og Kåre Hansen. Bak fra venstre: trener Knut Haraldstad, Frank Westmoen, Tor Arne Nergård, Sverre Langseth, Gunstein Abrahamsen, Alf Buch, Just Salvesen og Joar Gitlestad. Foto: Farsunds Avis

FILs første avdelingsmestere