Sport

Sportsminne: Tøff debut i 4. divisjon

foto
Hægebostads spillere samlet foran treningskampen mot FIL i mars 1984. Bak fra venstre: Per Espeland, Tor Dåsvatn, Odd Magne Bakken, Birger Helle, Geir Dåsvatn og Karl Grostøl. Foran fra venstre: Kjell Arild Haddeland, Rune Eikeland, Sven Ove Rossevatn, Stein Espeland, Steinar Tvedt og Kelly Orthe. Ikke til stede da bildet ble tatt: Alan Telhaug, Reidar Pedersen, Bjørn Iversen, Kåre Klungland og Hallgeir Verdal. Foto: Karl Birger Sælør