foto
Klasse 7 A ved Farsund barneskole, liker å gi hverandre ros. Foto: Bjørn Hoel

Annerledes julekalendere